Reakce na anonymní leták, který dostávají mníšečtí do schránek

Co je Zdravý Mníšek, kdo jsme a co děláme?
 
 1. Zdravý Mníšek není žádné uzavřené společenství. Pokud máte zájem, můžete se stát jeho členy nebo s námi můžete spolupracovat. Vaším záměrem by mělo být zlepšení „zdraví“ našeho města.
 2. Zdravý Mníšek byl založen jako občanské sdružení, jehož cílem je napomáhat tomu, aby se Mníšek rozvíjel po všech stránkách jako zdravé město. Jako město, se zdravým životním prostředím. Jako město se zdravými a sebevědomými občany, kteří se zajímají o dění v obci a jsou ochotni se angažovat v prosazování věcí, které považuji za správné a prospěšné. Jako město se zdravým vedením, které s občany komunikuje jako s rovnoprávnými partnery a vždy hájí jejich zájmy.
 3. Financování našeho sdružení je zcela transparentní. Všechny bezhotovostní platby lze vidět na účtu a všechny celkové příjmy a výdaje pak v souladu se zákonem zveřejňujeme na našich webových stránkách v účetní závěrce (za rok 2012 je na http://www.zdravy-mnisek.cz/soubory/42).
 4. Práci pro sdružení vykonáváme zdarma ve svém volném čase. Jsme skupinou IT specialistů, studentů, právníků, matek na mateřské dovolené, techniků, živnostníků a dalších. Spojuje nás zájem o zachování krásného prostředí v našem městečku.
   


Právo na referendum
 
 1. Pokud někdo zpochybňuje konání demokratického místního referenda, pak je třeba se ptát, co je jeho motivací? Proč se někdo raduje z toho, že místní referendum, jehož výsledek je jednoznačný a přesvědčivý (86 % proti MBÚ a 98 % proti spalovně) je o několik desítek hlasů neplatné? Proč se někdo bojí názoru občanů?
 2. Máme za to, že žijeme ve svobodné a demokratické zemi, kde má vedle svobodných voleb smysl též místní referendum k nejzávažnějším otázkám dotýkajících se života občanů dané obce, mezi něž umístění významných prvků odpadového hospodářství a znečištění (MBÚ, spalovna) jistě patří.  
 3. Za situace, kdy volení zástupci občanů budou důsledně hájit zájmy obyvatel a nebudou z nepochopitelných důvodů hájit zájmy soukromých subjektů, které jsou od zájmů obyvatel zcela odlišné, pak existence OS Zdravý Mníšek nebude třeba a z takové situace se budeme všichni radovat. Bohužel situace v Mníšku je právě opačná.
 4. Kopii jednoho z těchto hanopisů si můžete prohlédnout zde: (vyvěšen u benzinové pumpy dne 9.7.2013): 
 5. Uspořádání referenda bylo suverénním rozhodnutím vedení města, které ho vyhlásilo na základě iniciativy Zdravého Mníšku. Naše sdružení ale již nemohlo ovlivnit znění otázek, dobu a způsob jeho konání. Zastupitelstvo odkladem svého rozhodnutí rozhodlo o tom, že referendum nebude spojeno s prezidentskou volbou. V takovém případě by totiž referendum nestálo město 72 000 Kč, jednalo by se pouze o náklad na tisk lístků a obálky.
 6. Situace před referendem byla opravdu vyhrocená. Nicméně Zdravý Mníšek musel reagovat na kampaň pana Krafta korunovanou distribucí jeho propagačního časopisu do všech mníšeckých domácností. Možná jsme mohli argumentovat lépe a přesvědčit tak k účasti v referendu více lidí. Ale poučili jsme se a slibujeme, že příště to bude lepší :-)
 7. Náklady na referendum činily podle autora letáku 72 000 Kč. Zájem o referendum projevilo svojí účastí v něm 1 262 lidí. Na jednoho „příznivce“ referenda tak připadají náklady ve výši 57 korun. Není snad třeba zdůrazňovat, že „příznivci“ referenda jsou také občané Mníšku, kteří ze svých daní přispívají do rozpočtu města mnohem větší než uvedenou částkou. Referendum by městu vytvořilo pouze náklad na tisk lístků a obálky, kdyby zastupitelstvo spojilo referendum s prezidentskou volbou v druhém kole.
 8. Mnohem důležitější je, že konání referenda bylo pro naše město objektivně přínosné. Občané Mníšku měli poprvé možnost vyjádřit se tímto navýsost demokratickým způsobem ke způsobu řešení závažného problému. Ocenili to vysokou účastí - výrazně vyšší, než je obvyklé při komunálních a jiných volbách. Řada z těch, kdo k referendu nepřišli a musí se nyní proti své vůli smířit s jeho výsledkem, příště již jistě hlasovat bude.
 9. V neustále se opakujícím a nepříliš nápaditém napadání osoby pana Vilímovského je zřejmě personifikována nenávist anonymního autora letáku vůči Zdravému Mníšku. Jak řečeno výše, musíme s takovouto reakcí „potrefených hus“ počítat i do budoucna. 

 
 
 
 
 
 
 
facebook
twitter
google+
 

Aktuality


 
 
Reklama:   batohy Dakine   |   poznávací zájezdy   |   masáže   |   autobusová doprava   |   palety   |   koberce Milliken   |   rolety   |   překlady