Chci žít ve zdravém městě a říkám NE třídičce i spalovně!

 

Nechci, aby se sem svážel odpad z širokého okolí. Město vyprodukuje asi 2 000 tun odpadků ročně a třídička bude mít kapacitu 40 000 tun ročně.

Celý projekt si lze stáhnout zde. Informaci o kapacitě naleznete v kapitole B.I.2. Kapacita (rozsah) záměru, strana 4.

Zdravý Mníšek se na kapacitu mechanicko-biologické úpravy odpadu (dále jen MBÚ) dotazoval i zástupce firmy Lindner, pana Nováka. Tato společnost bude dodávat linku pro MBÚ. Na přímý dotaz, jak velká by byla kapacita linky při nepřetržitém provozu, bylo odpovězeno, že asi dvojnásobná. Z tohoto důvodu je v některých materiálech uváděno číslo 80 tis. tun.

V ČR se v průměru vyprodukuje zhruba 320 kg/osobu/rok komunálního odpadu. Jelikož zástupci města doposud neodpověděli na náš dotaz, za jak velkou část komunálního odpadu má město Mníšek pod Brdy zodpovědnost, je uváděno číslo cca 2 000 tun vzhledem k počtu obyvatel.

Nechci zbytečná řešení:

Naše odpadky se nezdraží. Jsou až do roku 2021 vyřešené smlouvou s firmou KOMWAG.

Smlouva uzavřená mezi městem Mníšek pod Brdy a firmou KOMWAG ze dne 11.7.2011 je platná až do konce roku 2021. Smlouvu si lze přečíst zde. Ceny za svoz odpadů jsou fixní. Obavy občanů ze zdražování jsou proto neopodstatněné.

Kraj plánuje stavbu spalovny v Mělníce pro celý Středočeský kraj, tedy i pro nás.

Zástupci města Mníšek pod Brdy včetně pana starosty i zástupci Zdravého Mníšku se zúčastnili semináře pořádaného v lednu letošního roku Středočeským krajem o budoucnosti odpadového hospodářství. Zde byla představena  komplexní koncepce celého kraje, která s mechanicko-biologickou úpravou odpadu nepočítá. Kraj naopak podporuje variantu jedné centrální spalovny (Mělník).

Další argumenty ve prospěch zbytečnosti řešení ve formě MBÚ

O tom, že je MBÚ zbytečný a nákladný mezistupeň se píše například na webu Odpad je energie nebo je možné se podívat na závěry studie Ověření použitelnosti metody mechanicko-biologické úpravy komunálních odpadů a stanovení omezujících podmínek z hlediska dopadu na životní prostředí, kterou zadalo Ministerstvo životního prostředí. Základní problém podle studie spočívá ve využití vytříděných složek.

Projekt MBÚ v Mníšku pod Brdy přitom fakticky nemá zajištěn odbyt, jelikož smlouva o odběru lehké frakce se společností Lafarge (Cementárna Čížkovice) ze dne 1.6.2011 je platná jen do 31.12.2014. Komentář JUDr. Vilimovského: "Dle mého názoru je smlouva neplatná a to vzhledem k tomu, že v ní není stanovena cena (a to ani v příloze č. 8). Není také stanoven způsob určení ceny."

Nechci, aby se snížila hodnota mé nemovitosti.

Bude mít MBÚ vliv na ceny nemovitostí v Mníšku? O odpověď na tuto otázku jsme požádali Zdeňku Benešovou, vedoucí pobočky GENERAL REALITY a.s., realitní specialistku pro Mníšek pod Brdy a okolí. Dokument zde. Dále připojujeme odpověď na dotaz k cenám nemovitostí od soudní znalkyně v oboru oceňování nemovitostí.

Nechci desítky kamionů s odpadky denně v Mníšku.

Celý projekt si lze stáhnout zde. Informaci o dopravě naleznete v kapitole B.II.4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu, strana 33.

Podnikání pana Krafta (majitele firmy UVR, která má třídičku postavit) provází velké pokuty za nezákonné nakládání s odpady a ekologické havárie. Kdo mi zaručí, že pak bude v bezpečí i voda, kterou piji, a vzduch, který dýchám?

Obavu z ekologických havárií umocňuje spojení společností UVR a Purum. Pojítkem mezi oběma firmami je osoba Daniela Krafta, jednatele společnosti Purum, s r.o., který je zároveň generálním ředitelem společnosti UVR. Především se jménem firmy Purum je spojena řada kauz, při nichž došlo k nezákonnému jednání v oblasti nakládání s odpady a k ekologickým haváriím. Sami se přesvědčte na  stránkách České inspekce životního prostředí zadáním slova Purum v pravém horním rohu do vyhledávače.

Co bude následovat po třídičce, která je v projektu označována jako fáze číslo I? Větší kapacita třídičky? Spalovna?

V projektové dokumentaci, která je volně dostupná každému z nás, je celý projekt označován jako I. fáze. Lze jej stáhnout zde. Na straně 135 je uvedeno: “V II. etapě bude řešeno využití dalších objektů v areálu včetně realizace školícího střediska a dalších aktivit.”

Při návštěvě Rady města ze dne 16.10.2012 v areálu UVR, které se zúčastnili i zástupci Zdravého Mníšku, pan Kraft připustil, že z jeho pohledu je ideálním řešením vytříděný spalitelný odpad spálit přímo na místě.

Stejný trend lze vidět na příkladech ze zahraničí (Německo, Rakousko).

 

 

 
 
 
 
 
 
 
facebook
twitter
google+
 

Aktuality


 
 
Reklama:   batohy Dakine   |   poznávací zájezdy   |   masáže   |   autobusová doprava   |   palety   |   koberce Milliken   |   rolety   |   překlady