NAŠE VIZE TÝKAJÍCÍ SE ŘEŠENÍ NAKLÁDÁNÍ S ODPADY

 

Naše vize, jak v budoucnosti nakládat s komunálními odpady, je jasná. V první řadě chceme motivovat občany, aby už při samotném nákupu snižovali množství odpadu. Nejlepší odpad je totiž ten, který nevznikne. V tomto směru plánujeme zorganizovat osvětové, informační akce.

Dále chceme výrazně zvýšit podíl vytříděného odpadu přímo v domácnostech, a tím snížit množství komunálního odpadu. O tom, že prostor je velký, se lze přesvědčit v soutěži Středočeského kraje s názvem „My třídíme nejlépe“. Mníšek pod Brdy se v prvním čtvrtletí letošního roku umístil na 68. místě z 82 obcí v kategorii 2000 – 10 000 obyvatel. Motivovat domácnosti k třídění chceme například sběrnými kontejnery na bioodpad (celoročně a zdarma), podporovat umístění vlastních kompostérů u bytových domů a kompostování v bytech pomocí vermikompostérů.

Cesta k efektivitě je rovněž v systému sběru. Zajíždění kuka vozů k jednotlivým rodinným domům s sebou nese příliš vysoké náklady na pohonné hmoty, lidskou sílu i čas. Řešením je zřízení a finanční zvýhodnění dobrovolných sběrných míst pro danou ulici či lokalitu.

V neposlední řadě chceme, aby se i naše město připojilo k ucelené koncepci Středočeského kraje, který plánuje jednu centrální spalovnu v Mělníce. MBÚ v Mníšku pod Brdy, o kapacitě 15 – 20 x vyšší než je produkce odpadu našeho města, považujeme za zbytečný mezikrok (důvody uvedené výše).

 
 
 
 
 
 
 
facebook
twitter
google+
 

Aktuality


 
 
Reklama:   batohy Dakine   |   poznávací zájezdy   |   masáže   |   autobusová doprava   |   palety   |   koberce Milliken   |   rolety   |   překlady