Vítejte na stránkách občanského sdružení Zdravý Mníšek

 

Na těchto stránkách se dozvíte, proč je občanské sdružení Zdravý Mníšek proti stavbě MBÚ a spalovny a proč jedno souvisí s druhým. Dozvíte se také, proč nechceme z Mníšku udělat odpadové centrum celého regionu a co proti tomu můžete dělat.

 
 
 

Aktuální události Duben 2022


14.4.2022 Zločin s toxickým odpadem na severu: první ze zatčených se rozhodl mluvit.
Podrobnosti najdete zde
 
 
 

Aktuální události Duben 2021


19.4.2021 Paní starostka Magdalena Davis byla nominována na Cenu Františka Vavrouška za prosazení projektu sanace kontaminované lokality Bažantnice v areálu Kovohutí v Mníšku pod Brdy. Více o nominaci se dočtete v tomto odkazu.
 
 
 

Aktuální události Listopad 2019


19.11.2019 Série článků o vážné havárii v provozovně firmy Purum v Týdnu, na E15, na Lidovkách a na Novinkách.
 
 
 

Aktuální události duben 2019


26.4.2019 Zajímavé informace o fungování společnosti v Purum hradeckém deníku a na idnes.
 
 
 

Aktuální události srpen 2018


15.8.2018 Stavební úřad v Mníšku pod Brdy dne 7.8.2018 zastavil stavební řízení o výstavbě Mechanicko biologické úpravny odpadů (MBÚ) v areálu ÚVR.
 
 
 

Aktuální události říjen 2017


10.10.2017 Ve čtvrtek 13.10.2017 od 19 hodin se v MKS V Lipkách uskuteční setkání nad návrhem nového územního plánu pro Mníšek pod Brdy. Veřejné projednání územního plánu proběhne dne 17.10. 2017.
 
 
 

Aktuální události leden 2017


24.1.2017 Dne 18.1.2017 Ministerstvo životního prostředí předalo dotčeným subjektům
Závěr zjišťovacího řízení k záměru Revitalizace území Kovohutě Halda v Mníšku pod Brdy
 
 
 

Aktuální události říjen 2016


12.10.2016 Dne 3.10.2016 Ministerstvo životního prostředí zrušilo rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje o 9. změně integrovaného povolení k provozu „Zařízení na výrobu slévárenských a desoxidačních slitin hliníku“, umístěného na katastrálním území 697621 Mníšek pod Brdy. Provozovatelem zařízení je společnost: KOVOHUTĚ HOLDING DT, a.s. Dokument je ke stažení zde nebo spolu s dalšími v sekci Dokumenty ke kovohutím.
 
 
 

Aktuální události březen 2016


26.2.2016 Dne 9.3.2016 Stavební úřad Mníšek pod Brdy zastavuje řízení ve věci žádosti o prodloužení stavebního povolení na stavbu MBÚ v areálu ÚJV.
 
 
 

Aktuální události únor 2016


26.2.2016 Dne 5.2.2016 Krajský úřad Středočekého kraje zrušil Stavební povolení na stavbu MBÚ a věc vrací k novému projednání stavebnímu úřadu.
 
 
 

Aktuální události prosinec 2015


2.12.2015 Zveřejňujeme výsledky Průzkumu kontaminace vodních zdrojů v oblasti za Bažantnicí po Čisovice.
 
 
 

Aktuální události červenec 2015


24.7.2015 Zdravý Mníšek, z.s. získal dotaci na průzkum kontaminace vodních zdrojů v oblasti za Kovohutěmi a Bažantnicí..
18.7.2015 Zdravý Mníšek, z.s. připravil otevřený dopis Otevřený dopis obcím Mníšeckého regionu, který vyzývá ke společnému postupu ve věci likvidace ekologické zátěže v oblasti Bažantnice. Dokument je možno vytisknout a nechat podepsat vašimi známymi a sousedy. Domluvit se na předání můžete zde.
8.7.2015 Zdravý Mníšek, z.s. se odvolal proti usnesení o zastavení řízení o 8. změně Integrovaného povolení
7.7.2015 Zdravý Mníšek z.s. podal žádost o prodloužení lhůty k vyjádření k 9. změně Integrovaného povolení (část 1 a část 2)
3.7.2015 Přinášíme informace k problematice ekologické zátěže způsobené vysokou úrovní znečištění v okolí skládek loužence vanadu a hliníkových stěrů v oblasti Bažantnice, areálu Kovohutí Holding DT, a.s. a přiléhajících oblastí
 
 
 

Aktuální události duben 2015


15.4.2015 Dopouručejeme k přečtení alarmující článek o nakládání s toxickými odpady v České republice.
 
 
 

Aktuální události březen 2015


19.3.2015 Proběhla valná hromada Zdravého Mníšku, z.s. Zápis a další dokumenty z VH naleznete jsou zveřejněny v sekci dokumenty.
18.3.2015 Dopouručejeme k přečtení zajímavý článek na blogu výkonného ředitele České asociace odpadového hospodářství Petra Havelky.
 
 
 

Aktuální události leden 2015


26.1.2015 Čekají nás v Mníšku podobné zdravotní problémy jako u obyvatel vesnice u Zlína?
20.1.2015 Naše sdružení je účastníkem řízení ve věci hliníkárny a k dnešnímu dni jsme podali připomínky Krajskému úřadu. 
6.1.2015 Zveme Vás na "Sousedské setkání na Územním plánem", které se uskuteční v úterý 13.1.2015 v Městském kulturním středisku V Lipkách. Přinášíme rovněž informaci o Zástupci veřejnosti.
 
 
 

Aktuální události prosinec 2014


17.12.2014 Proběhlo jednání Zastupitelstva města, na kterém proběhla poměrně obsáhlá diskuse na téma obnovení provozu hliníkárny v areálu Kovohutí. Záznam je možno zhlédnout na YouTube
Část 1 Část 2  Část 3 Část 4 Část 5
8.12.2014 V Mníšku se chystá obnova provozu hliníkárny v Kovohutích. Vypouštět budou do vzduchu nejnebezpečnější škodliviny vůbec (PCDD, PCDF-dioxiny, PCB-polychlorované bifenyly, PAU-polyaromatické uhlovodíky).  Kdokoliv může zaslat na adresu KÚ Středočeský kraj, oddělení IPPC, email podatelna@kr-s.cz své připomínky k Žádosti o změnu integrovaného povolení viz zde.
   
 
 
 

Aktuální události červen 2014


9.6.2014 Návrh připomínek k návrhu Územního plánu, který připravil pan Pavel Jeřábek
9.6.2014  Zveřejňujeme reakci pana Radima Hrehy na magazín Čistou cestou 1/2014
5.6.2014  Zveřejňujeme reakci na magazín Čistou cestou 1/2014
5.6.2014 Připravili jsme pro vás vzory podnětů k řízení a prošetření překročení emisních limitů, k zjištění stavu povrchových vodb a k zahájení řízení o porušení zákona o odpadech a uložení pokuty
 
 
 

Aktuální události duben 2014


8.4.2014  Zveřejňujeme odpověď SFŽP na dotaz k poskytnutí dotace na MBÚ
7.4.2014  Zveřejňujeme otevřený dopis majiteli UVR D.Kraftovi
7.4.2014  Další dějství - Tajemná kompostárna II
 
 
 

Aktuální události březen 2014


11.3.2014 EU brzdí stavby velkých spaloven v Česku. A co spalovny malé?
 
 
 

Aktuální události únor 2014


20.2.2014 Byla zamítnuta účast Zdravého Mníšku v řízení o vydání povolení pro Středisko nakládání s odpady v UVR z důvodů, že bychom mohli protahovat řízení. 

 

Aktuální události leden 2014


19.1.2014 Pokud jste nedostali do schránek, zde je Čistou cestou 4 a také naše reakce
19.1.2014 Text odvolání OS Zdravý Mníšek proti legalizaci černé stavby kotelny na lehký topný olej v areálu UVR
19.1.2014 Reakce Krajského úřadu na správní žalobu podanou OS Zdravý Mníšek ve věci vydání stavebního povolení na MBÚ
19.1.2014 Dokumenty týkající se nové žádosti firmy Purum ohledně povolení nakládání s nebezpečnými odpady zde zde zde
19.1.2014 Stavební úřad měří jiným metrem občanům a městu - protokol  jednání o stavbě kompostárny, která je dalším netransparentním projektem v Mníšku, více info v článku Tajemná kompostárna.
19.1.2014 Jak to vypadá v areálu UVR, tedy "ekologickém centru"?
 
19.1.2014 Starosta města Digrin slavnostně přestřihl pásku panu Kraftovi a jeho vědecko-technického parku v areálu UVR získaného z dotací EU
 
 
 

Aktuální události prosinec 2013


18.12.2013 Zastavení dotací odkaliště UVR

 

Aktuální události listopad 2013


28.11.2013

Stavební úřad legalizuje černou stavbu kotelny na lehký topný olej v areálu ÚVR - je prý ve veřejném zájmu

Zatímco běžný obyvatel Mníšku pod Brdy je povinen ve stavebním řízení pod hrozbou sankcí dodržovat všechny požadavky stavebního úřadu vč. např. podoby, jak má vypadat zahradní domek nebo pergola, v případě stavebních záměrů společnosti PURUM Kraft, a.s. a UVR, a.s. je přístup úřadu odlišný. V případě černé stavby kotelny na LTO o výkonu 700 kW v areálu UVR, a.s. daroval Městský úřad v dnešním adventním čase obvyvatelům jeden nemilý předvánoční „dárek“, kterým je Dodatečná legalizace černé stavby kotelny na LTO o výkonu 700 kW v areálu UVR, a.s. Jelikož zástupci města v čele s Ing. Digrinem nečinili v řízení žádné kroky směřující k zabránění legalizace uvedené stavby na území města, nezbyde, než aby namísto zástupců města zájmy občanů hájilo naše občanské sdružení. Slibujeme, že se pokusíme proti povolení této stavby učinit všechny zákonné kroky, tak abychom mohli v Mníšku zdravě dýchat.
12.11.2013 Ohlasy na serveru pribramsko.eu
11.11.2013 Sepsali jsme reakci našeho sdružení na napadání v letáku Čistá cesta odpadové firmy Purum.
11.11.2013 Pozvání na setkání Včely a včelařství
11.11.2013 Proti MBÚ se bouří i v Mladé Boleslavi

Aktuální události říjen 2013


11.10.2013 Naše sdružení dnes podalo správní žalobu ve věci stavby MBÚ.
8.10.2013 Článek o MBÚ v Mníšku na iDNES.CZ

 

 
 
 

Moc děkujeme za všechny emaily, ve kterých nám vyjadřujete podporu a pomáháte svými postřehy!

Pokud vám záleží na zdravém životním prostředí v Mníšku a nemáte čas/chuť se podílet na činnosti sdružení, můžete zaslat finanční dar. Děkujeme všem za došlé příspěvky!

Naše činnost stojí kromě spousty času a úsilí i nějaké peníze - například na placení odborníků a studií v rámci stavebních, EIA či jiných řízení u státních úřadů, tisk a distribuci informačních letáků apod.

Založili jsme proto transparentní bankovní účet u Raiffeisen Bank a.s., číslo účtu 7348759001/5500.


 

 
 
 
 
facebook
twitter
google+
 

Aktuality