Referendum v Mníšku pod Brdy

 

18.5.2013


K referendu v Mníšku pod Brdy přišlo 31,4 % voličů

Referendum skončilo pro téměř 86 % těch, kteří přišli vyjádřit své ne k výstavbě mechanicko-biologické úpravny odpadu v Mníšku pod Brdy, zklamáním. Do závaznosti rozhodnutí v místním referendu bylo třeba účasti alespoň 35 % voličů.  Dorazilo jich ale o necelá 4 procenta méně.  

 

 

18. května 2013, Mníšek pod Brdy

Možnosti vyjádřit se proti výstavbě mechanicko-biologické úpravy odpadu a spalovny v Mníšku pod Brdy v místním referendu využilo 31,4 % voličů. Pro nízkou účast (pod 35 %) je referendum neplatné. Nicméně proti výstavbě třídičky se vyjádřilo 1073 lidí (86 %) a proti spalovně dokonce 97 %.

„Referendum sice není platné, ale my nyní víme, že hájíme zájmy 25 % voličů (1073 lidí) celého Mníšku. Dále budeme vše řešit právní cestou jakožto účastníci stavebního řízení. Náš záměr, aby třídička odpadů v Mníšku nebyla, trvá,“ hodnotí výsledky JUDr. Miroslav Vilimovský, předseda občanského sdružení Zdravý Mníšek.

„Naše výhrady proti výstavbě třídičky zůstávají i nadále na stole. Ekologické dopady na město jsou nevyvratitelné. Radnice v současnosti dává přednost ekonomickým zájmům. Během stavebního řízení budeme i nadále naše argumenty prosazovat tak, aby se kvalita života všech obyvatel Mníšku výrazně nezhoršila,“ dodává mluvčí sdružení Zdravý Mníšek, Ing. Jana Herotová.

Ing. Jana Herotová, tisková mluvčí Zdravý Mníšek

 

Výsledky hlasováni jsou k dispozici zde.

 


leden 2013

Má stále smysl podepsat petiční arch na vypsání referenda?
Přestože zastupitelstvo na jednání dne 20.12.2012 schválilo usnesnení o vypsání referenda, tak naše sdružení stále shání požadovaný počet podpisů pro vypsání referenda pro případ, že by radnice dělala obstrukce s jeho vypsáním. Ke dni 8.1.2013 nám chybí cca 300 podpisů z celkových cca 800.

Proč referendum?
Jelikož radnice v Mníšku v čele se starostou prosazuje nesmyslný projekt obří třídičky odpadů a podává občanům zkreslené a neúplné informace o tomto záměru, rozhodli jsme se zorganizovat místní referendum v Mníšku pod Brdy. Pouze tlak občanů může zabránit radnici v tom, aby z Mníšku nedělala centrum odpadů pro široké okolí.

Kde mohu žádost o referendum podepsat?
Obchod Dětská móda, Pražská 17
Zelený krámek, Pražská
Vinotéka Dobrý ročník, náměstí
Mateřská školka 9.května, Staré sídliště

Proč vadí třídička odpadů?
Odpovědi naleznete v samostatném článku http://www.zdravy-mnisek.cz/zbytecna-mbu

Proč radnice podporuje stavbu třídičky odpadů?
Sami tomu nerozumíme, přestože jsme v kontaktu s odborníky zabývajícími se odpady a v problematice se již poměrně slušně orientujeme.  Obvykle se radnice snaží chránit obyvatele od podobných staveb, jednají v zájmu občanů a nikoliv v zájmu developerů, ovšem nikoliv v Mníšku. Zde starosta stavbu třídírny prosazuje, avšak žádný předložený argument ve prospěch tohoto zařízení nedává smysl.

Proč je důležité zabránit stavbě třídičky?
Kdyby byla vydána všecha příslušná povolení a třídička se postavila, za nějakou dobu  se může žádat o navýšení kapacit, rozšíření areálu, stavbu spalovny a dalších souvisejících zařízení.  K navýšení kapacit nebo rozšíření funkčnosti již nebudou nutná některá povolení, nebudou se moci vyjádřit občané, nebude se žádat o EIA řizení atd.  Nebude-li se stavět třídička, nebude se stavět spalovna. Přestože nyní starosta tvrdí, že je obec proti spalovně, nebuďte důvěřiví. Za rok může být vše jinak.

Proč je důležitý každý podpis na žádosti o referendum?
Musíme sehnat  minimálně 20% podpisů obyvatel Mníšku (s trvalou adresu v Mníšku) starších 18ti let, tedy zhruba 1000 podpisů. Radnice bude povinna následně vypsat referendum.

Je vypsání referenda zárukou, že ve městě nebude třidička nebo spalovna?
Bohužel není, ale určitě to má smysl a velkou váhu v rozhodování zastupitelů, rady a starosty. Ti nemohou jednat proti zájmu občanů.

 

 

 
 
 
 
 
 
 
facebook
twitter
google+
 

Aktuality


 
 
Reklama:   batohy Dakine   |   poznávací zájezdy   |   masáže   |   autobusová doprava   |   palety   |   koberce Milliken   |   rolety   |   překlady