Aktuální události leden 2014


19.1.2014 Pokud jste nedostali do schránek, zde je Čistou cestou 4 a také naše reakce
19.1.2014 Text odvolání OS Zdravý Mníšek proti legalizaci černé stavby kotelny na lehký topný olej v areálu UVR
19.1.2014 Reakce Krajského úřadu na správní žalobu podanou OS Zdravý Mníšek ve věci vydání stavebního povolení na MBÚ
19.1.2014 Dokumenty týkající se nové žádosti firmy Purum ohledně povolení nakládání s nebezpečnými odpady zde zde zde
19.1.2014 Stavební úřad měří jiným metrem občanům a městu - protokol  jednání o stavbě kompostárny, která je dalším netransparentním projektem v Mníšku, více info v článku Tajemná kompostárna.
19.1.2014 Jak to vypadá v areálu UVR, tedy "ekologickém centru"?
  
19.1.2014 Starosta města Digrin slavnostně přestřihl pásku panu Kraftovi a jeho vědecko-technického parku v areálu UVR získaného z dotací EU

Aktuální události prosinec 2013


18.12.2013 Zastavení dotací odkaliště UVR

 

Aktuální události listopad 2013


28.11.2013

Stavební úřad legalizuje černou stavbu kotelny na lehký topný olej v areálu ÚVR - je prý ve veřejném zájmu

Zatímco běžný obyvatel Mníšku pod Brdy je povinen ve stavebním řízení pod hrozbou sankcí dodržovat všechny požadavky stavebního úřadu vč. např. podoby, jak má vypadat zahradní domek nebo pergola, v případě stavebních záměrů společnosti PURUM Kraft, a.s. a UVR, a.s. je přístup úřadu odlišný. V případě černé stavby kotelny na LTO o výkonu 700 kW v areálu UVR, a.s. daroval Městský úřad v dnešním adventním čase obvyvatelům jeden nemilý předvánoční „dárek“, kterým je Dodatečná legalizace černé stavby kotelny na LTO o výkonu 700 kW v areálu UVR, a.s. Jelikož zástupci města v čele s Ing. Digrinem nečinili v řízení žádné kroky směřující k zabránění legalizace uvedené stavby na území města, nezbyde, než aby namísto zástupců města zájmy občanů hájilo naše občanské sdružení. Slibujeme, že se pokusíme proti povolení této stavby učinit všechny zákonné kroky, tak abychom mohli v Mníšku zdravě dýchat.
12.11.2013 Ohlasy na serveru pribramsko.eu
11.11.2013 Sepsali jsme reakci našeho sdružení na napadání v letáku Čistá cesta odpadové firmy Purum.
11.11.2013 Pozvání na setkání Včely a včelařství
11.11.2013 Proti MBÚ se bouří i v Mladé Boleslavi

Aktuální události říjen 2013


11.10.2013 Naše sdružení dnes podalo správní žalobu ve věci stavby MBÚ.
8.10.2013 Článek o MBÚ v Mníšku na iDNES.CZ
 

Aktuální události září 2013


24.9.2013 Mníšek se umístil na 38.místě v třídění odpadu za 2.čtvrtletí v rámci Středočeského kraje. V Evropě je jasně vidět, že spalovny a MBÚ nejsou třeba.
18.9.2013 Předseda Zdravého Mníšku, JUDr. Vilimovský, z pozice zastupitele našeho města požaduje o dodatečné zařazení bodů do programu jednání zastupitelstva:
1) územní plán - požadavek odvolání členů komise územního plánu, kteří jsou osobně zainteresování na změnách územního plánu
2) kotelna na LTO - požadavek, aby město vstoupilo jako účastník do stavebního řízení na kotelnu na LTO a snažilo se povolení této stavby zabránit
3)  zpráva kontrolního výboru - žádost o zveřejnění zprávy kontrolního výboru týkající se Revitalizace města na webových stránkách města
4) antidatování prohlášení zastupitelstva k tématu spalovny v novém územním plánu - JUDr. Vilimovský se k prohlášení nepřipojil, protože mu bylo zasláno 3.9., kdy byl na dovolené. Proč je uvedeno, že prohlášení bylo vydáno 21.8.? Je to náhoda, že bylo vydáno po natáčení reportáže Českou televizí 3.9.?
Kompletní seznam a vysvětlení bodů na jednání zastupitelstva naleznete zde.
8.9.2013 Vážnost situace v Mníšku připomíná další reportáž ČT - sledujte záznam zde.
6.9.2013 Zdravý Mníšek žádá město: „Prosím konejte a zasaďte se o odstranění neoprávněné stavby kotelny na LTO v areálu UVR!“
Po natáčení reportáže Českou televizí, o potenciálním záměru spalovny v novém návrhu územního plánu dne 4. září se na webových stránkách města objevilo prohlášení zastupitelstva, v němž se zavazuje, že učiní veškeré kroky k tomu, aby zabránilo výstavbě spalovny nebo podobného zařízení kdekoliv na celém území města. Jsme rádi, že se dlouhodobý záměr našeho sdružení shoduje se zájmem města a doufáme, že se téma spalovny navždy ztratí v propadlišti mníšeckých dějin.
Dále zastupitelstvo vyzývá všechny občany, aby se připojili k společnému cíli – do budoucna zamezení výstavby jakéhokoliv zařízení podobného spalovacího zařízení v Mníšku a širším okolí.  Zdravý Mníšek toto prohlášení vítá, a to vzhledem k tomu, že nyní společnost UVR žádá o dodatečné povolení stavby kotelny na LTO, kterou postavila bez příslušných povolení. Předpokládáme, že město učiní v rámci tohoto stavebního řízení všechny kroky, aby hájilo zájmy občanů města, a  bude požadovat, aby tato nepovolená stavba byla odstraněna. Stejně tak budeme po stavebním úřadu požadovat, aby byla společnost UVR za tuto neoprávněnou stavbu sankcionována.
3.9.2013 UVR žádá o dodatečné povolení stavby velké kotelny na lehký topný olej. Tato firma tak vybudovala další zdroj znečištění ovzduší v době, kdy se kotle na LTO všeobecně ruší a plynofikují nebo přechází na spalování biomasy, a to dokonce i přes to, že areál je připojen na plyn! My se ptáme: „Co se bude v areálu pálit?“
Stavbou bez potřebného řízení došlo zjevně k porušení zákona. Vzhledem k nastalé situaci zvažujeme všechny dostupné právní prostředky, jak již záměr, provedený bez stavebního povolení, dostat pod kontrolu veřejnosti nebo zastavit. Návrh na dodatečné povolení stavby bude projednáván 1. října.

 

Aktuální události srpen 2013


30.8.2013 Krajský úřad Středočeského kraje 28. srpna 2013 zamítl odvolání našeho občanského sdružení a dalších účastníků řízení, a to i přesto, že se nevypořádal s většinou námitek účastníků a řadou procesní vad řízení. Více čtěte zde >>>
18.8.2013 Územní plán - zveřejňujeme první část našich zjištění (vrací se spalovna, obec na webu nezobrazuje skutečný územní plán v jeho odpovídající rozpracovanosti a existuje obava, že členové komise pro územní plán jsou zainteresování na zájmových lokalitách) 
9.8.2013 Územní plán - vedení radnice se opět snaží vyhnout diskusi s občany o tak zásadním kroku k rozvoji města, protože stanovilo lhůtu pro podávání připomínek v srpnu v době prázdnin. Návrh naleznete zde.  Na straně 6 mimojiné zjistíte, že město se spalovnou opět počítá (!!). Přístí týden přineseme detailnější analýzu Územního plánu.
3.8.2013 Zveřejňujeme reakci společnosti Calla a Hnutí Duha na jejich údajnou podporu MBÚ v areálu ÚVR v ekomagazínu Čistou cestou
Aktuální události červenec 2013


 

25.7.2013 Vyšlo nové číslo nezávislého Mníšeckého zpravodaje
11.7.2013 Mníšečtí dostávají do schránek anonymní leták, zpochybňující práva občanů na referendum.  
11.7.2013 Odvolání OS Zdravý Mníšek proti vydání stavebního povolení na MBÚ
11.7.2013 Zveřejnění komunikace s ředitelkou SFŽP - Státní fond životního prostředí, ing. Radka Bučilová
11.7.2013 PURUM zintenzivňuje kampaň v Mníšku vydáváním magazínu Čistou cestou - číslo  1  a  2 
11.7.2013 Na písemnou žádost ze dne 7.1.2013 o poskytnutí informací, jak město kontroluje areál UVR, starosta ani po půl roce neposkytl odpověď, přestože to na jednání zastupitelstva 20.12.2012 veřejně slíbil. Město tento areál s nebezpečnými odpady tedy nekontroluje a nikdo neví, co se tam děje.
11.7.2013 Stavební úřad v Mníšku jako asi jediný v Čechách vyžaduje k odvolání zaslané datovou schránkou přiložit ještě elektronický podpis. Nezákonně v rozporu s judikaturou Nejvyššího soudu.
 Aktuální události srpen 2013


30.8.2013 Krajský úřad Středočeského kraje 28. srpna 2013 zamítl odvolání našeho občanského sdružení a dalších účastníků řízení, a to i přesto, že se nevypořádal s většinou námitek účastníků a řadou procesní vad řízení. Více čtěte zde >>>
18.8.2013 Územní plán - zveřejňujeme první část našich zjištění (vrací se spalovna, obec na webu nezobrazuje skutečný územní plán v jeho odpovídající rozpracovanosti a existuje obava, že členové komise pro územní plán jsou zainteresování na zájmových lokalitách) 
9.8.2013 Územní plán - vedení radnice se opět snaží vyhnout diskusi s občany o tak zásadním kroku k rozvoji města, protože stanovilo lhůtu pro podávání připomínek v srpnu v době prázdnin. Návrh naleznete zde.  Na straně 6 mimojiné zjistíte, že město se spalovnou opět počítá (!!). Přístí týden přineseme detailnější analýzu Územního plánu.
3.8.2013 Zveřejňujeme reakci společnosti Calla a Hnutí Duha na jejich údajnou podporu MBÚ v areálu ÚVR v ekomagazínu Čistou cestouAktuální události červenec 2013


 

25.7.2013 Vyšlo nové číslo nezávislého Mníšeckého zpravodaje
11.7.2013 Mníšečtí dostávají do schránek anonymní leták, zpochybňující práva občanů na referendum.  
11.7.2013 Odvolání OS Zdravý Mníšek proti vydání stavebního povolení na MBÚ
11.7.2013 Zveřejnění komunikace s ředitelkou SFŽP - Státní fond životního prostředí, ing. Radka Bučilová
11.7.2013 PURUM zintenzivňuje kampaň v Mníšku vydáváním magazínu Čistou cestou - číslo  1  a  2 
11.7.2013 Na písemnou žádost ze dne 7.1.2013 o poskytnutí informací, jak město kontroluje areál UVR, starosta ani po půl roce neposkytl odpověď, přestože to na jednání zastupitelstva 20.12.2012 veřejně slíbil. Město tento areál s nebezpečnými odpady tedy nekontroluje a nikdo neví, co se tam děje.
11.7.2013 Stavební úřad v Mníšku jako asi jediný v Čechách vyžaduje k odvolání zaslané datovou schránkou přiložit ještě elektronický podpis. Nezákonně v rozporu s judikaturou Nejvyššího soudu.
 


Aktuální události únor/březen/duben/květen 2013


 

22.5.2013 Tisková zpráva Hnutí Duha vysvětluje, že nepodporuje MBÚ v Mníšku, jak tvrdí radnice. Hnutí Duha obecně podporuje třídící technologie oproti skládkování.
1.5.2013 Občané a bytová družstva vlastnící nemovitosti v Mníšku mohou podat námitku ke stavebnímu řízení a požadovat odškodnění v důsledku znehodnocení ceny jejich nemovitosti po případné výstavbě MBÚ. Připravili jsme formuláře pro fyzické osoby a družstva.
1.5.2013 Dne 11.5.2013 od 9 do 13 hodin postaví OS Zdravý Mníšek na náměstí info stánek a bude poskytovat informace týkající se MBÚ. 
18.4.2013 Zveme vás do MC OÁZA na besedu k problematice MBÚ. Přijďte si poslechnout objektivní informace a podebatovat 24.4.2013 v 19:00 v herničce MC OÁZA.
26.3.2013 Zveřejňujeme záznam jednání zastupitelstva dne 20.3.2013
21.3.2013 Změna termínu akce Pojďme spolu uklidit les z důvodu nepříliš jarního počasí
9.3.2013 Roznášíme informační zpravodaj o MBÚ všem obyvatelům Mníšku
5.3.2013 Sdružení se připojuje k akci Pojďme spolu uklidit les
17.2.2013 Starosta a Rada města hraje o čas a protahuje vyhlášení referenda
17.2.2013 Informace z jednání komise o MBÚ. Doporučujeme přečíst celé. Zejména postoj radního Vejmoly o MBÚ: "A že to tady bude smrdět? No a co? Lidi stejně neví co dýchají a nemají do toho co mluvit".
17.2.2013 Starosta tají informace o kontrolách v areálu UVR
17.2.2013 Další důkaz, že MBÚ je zbytečná stavba - Středočeský kraj připravuje koncepci, která s MBÚ nepočítá. 
17.2.2013 Musíme obnovit sběr podpisů k vyhlášení referenda, finanční odměna pro osobní sběrače podpisů, seznam petičních míst zde.
17.2.2013 Další důkaz, že se vedení města všemožně brání nepříjemným tématům, je zrušení diskusního fóra na webu radnice před rokem. Do 15.2.2013 na základě usnesení Zastupitelstva jej mělo obnovit a jak vidíte, nestalo se nic. 20.2. Fórum bylo spuštěno.


Podpořte činnost sdružení finančním darem - převodem na transparentní účet nebo online platební kartou.

Rozcestník - aktuální události k lednu 2013


 

30.1.2013 Komentář OS Mníšek k vyjádření p.Krafta, že nikdy nechtěl stavět spalovnu
30.1.2013 Kladné stanovisko Rady města k projektové dokumentaci MBÚ
11.1.2013 Velmi zajímavý článek v časopisu odpady o MBÚ - nezaujatá fakta a analýza
9.1.2013 Podání oznámení o toxické skládce u Kovohutí, která prosakuje do vod Sýkorníku
7.1.2013 Stále sháníme podpisy k vypsání referenda o stavbě třídičky a spalovny
7.1.2013 Zveřejnili jsme videozáznam z jednání zastupitelstva a textový záznam z něj. Oficiální zde.
7.1.2013 Kromě takových viditelných výstupů samozřejmě dále pracujeme na tom, aby se z Mníšku nestala odpadková velmoc - komunikujeme s úřady, okolními obcemi, odborníky apod. K činnosti sdružení se můžete kdykoliv přidat.
7.1.2013 Děkujeme za došlé finanční příspěvky, každá koruna se hodí a poslouží všem lidem v Mníšku.


Události 2011 a 2012

27.9.2011 Stavební úřad Mníšek pod Brdy posílá na ÚVR základní instrukce, co musí doložit k projektu "Rekonstrukce kotelny".

22.12.2011 Vyvěšeno "Zjišťovací řízení" na úřední desku MěÚ Mníšek pod Brdy. Není nám znám žádný jiný způsob, kterým by město informovalo občany o tomto záměru.

23.12.2011 Město obdrželo od Krajského úřadu Středočeského kraje žádost o sdělení stanoviska města k záměru nazvanému „Rekonstrukce uhelné kotelny na energetické centrum“, předloženou společností UVR Mníšek pod Brdy a.s. a vyzval město ke zveřejnění oznámení na úřední desce města.

7.1.2012 "Zjišťovací řízení" je sejmuto z úřední desky MěÚ.

11.1.2012 Město odesílá stanovisko k záměru na Krajský úřad. Stanovisko obsahuje konkrétní výhrady a nedostatky a žádá projednání záměru dle zákona. V žádném případě však stanovisko neobsahuje Jasné NE!

18.1.2012 Rada města bere na vědomí vyjádření Města Mníšek pod Brdy k záměru "Rekonstrukce uhelné kotelny na energetickou centrálu", tedy žádá projednání záměru dle zákona!

20.1.2012 Zasedání Zastupitelstvo města. Žádná informace o záměru spalovny.

29.3.2012 Zasedání Zastupitelstva města - poprvé z veřejnosti zazněl dotaz na informace o spalovně.

Od začátku dubna - postupné šíření informací po občanské linii. Město se vyjadřuje sloupkem starosty.

19.4.2012 Starosta zastupitelům sděluje: Není tedy co posuzovat, ani o čem se bavit, na co reagovat. Není o čem diskutovat, co zveřejňovat, k čemu zaujímat postoj. Žádné lhůty marně neuplynuly.

25.4.2012 Na základě tlaku občanské iniciativy poprvé jednala o situaci Rada města: Usnesení č. 3-036/2012: RM pověřuje starostu projednáním otevřeného dopisu Mikroregionu Mníšecka ve smyslu nesouhlasu s potencionální realizací spalovny v areálu UVR.

3.5.2012 Asi 50 občanů se sešlo v Sokolovně a odsouhlasilo založení občanského sdružení a petiční akci proti spalovně. Je zvolen přípravný výbor sdružení.

6.5.2012 Schůze Přípravného výboru sdružení, projednáno znění petice, schváleny stanovy sdružení.

9.5.2012 Distribuce prvních petičních archů sdružení proti spalovně. Zahájena veřejná diskuse na téma spalovny a elektronická petice na stránkách města.

10.5.2012 "Papírová" petice města na MěÚ, v knihovně a KS, plakáty na veřejnosti, vychází Mníšecký zpravodaj, sběrem podpisů jsou pověřeni vedoucí organizací podřízených MÚ

11.5.2012 Instrukce podřízeným organizacím k organizaci petice.

na 17.5.2012 je oznámena Veřejná schůze radnice k problematice petice

Občané by se měli starosty a radnice ptát:

Proč byla informace o záměru vybudování spalovny utajena občanům?
Proč dnes pod tlakem veřejnosti rázem fungují plakáty, petice, shromáždění občanů, zpravodaj, zapojení všech složek a organizací úřadu?

 
 
 
 
 
 
 
facebook
twitter
google+
 

Aktuality


 
 
Reklama:   batohy Dakine   |   poznávací zájezdy   |   masáže   |   autobusová doprava   |   palety   |   koberce Milliken   |   rolety   |   překlady