Vyjádření sdružení Zdravý Mníšek k návrhu územního plánu

Radnice zadala návrh územního plánu našeho města, který zvažuje potenciální záměr spalovny, a to i přestože nás radnice ujišťovala, že s tímto záměrem nepočítá. Pro sdělení námitek je stanovena velmi krátká lhůta do 4. 9. 2013, k později uplatněným připomínkám se nepřihlíží!
 
K zveřejněnému návrhu územního plánu má naše sdružení řadu výhrad. V prvé řadě se jedná o to, že se návrh zabývá potenciálním záměrem spalovny (viz. strana 6) a nestanovuje omezení ekologických zátěží.
 
Dále upozorňujeme, že grafická část oficiálně zveřejněná na stránkách města, neodpovídá skutečnému stavu rozpracovanosti, protože ten má naprosto jinou vypovídací schopnost. Ze zveřejněné grafické části ani z textové části není patrno, o jaké plánované změny se jedná. Občané se tak nemají možnost kvalifikovaně vyjádřit. Kromě označených území jsou všechny ostatní návrhy vlastníků pravděpodobně předem zamítnuty, aniž by tento fakt byl zřejmý a účastníci by byli upozorněni na tuto skutečnost. Návrh neobsahuje vyjádření, jak se radnice vypořádala se všemi návrhy na změnu. Chybí také odůvodnění zamítnutí nebo schválení.
Navíc existuje oprávněná obava, že osoby, které jsou přímo zainteresovány na zájmových lokalitách, jsou členy územně-plánovací komise nebo vedení města a dle našeho názoru se tak jedná o přímý střet zájmů a zneužívání informací.
Touto cestou tedy informujeme všechny obyvatele Mníšku pod Brdy o zamýšleném záměru Územního plánu a prosíme Vás o jeho prostudování za účelem shromáždění připomínek k návrhu ÚP. Považujeme za žádoucí, aby relevantní připomínky byly shromážděny jednotným a kvalifikovaným způsobem. Zároveň upozorňujeme, že možnost uplatnění námitek občanů, kteří nejsou přímo dotčeni změnou, je možná pouze prostřednictvím zástupce veřejnosti, k jehož zmocnění je třeba 200 podpisů občanů Mníšku pod Brdy. O dalším postupu v této věci Vás budeme informovat na webových stránkách našeho sdružení (www.zdravy-mnisek.cz).
 
 
 
 
 
 
 
 
facebook
twitter
google+
 

Aktuality


 
 
Reklama:   batohy Dakine   |   poznávací zájezdy   |   masáže   |   autobusová doprava   |   palety   |   koberce Milliken   |   rolety   |   překlady