Zástupce veřejnosti

 
Zástupce veřejnosti je občan, (může být i občanské sdružení / spolek), který na základě věcně shodné připomínky zastupuje veřejnost, která se věcně shodnou připomínkou souhlasí. Prostřednictvím ZV občané v procesu  zpracování územního plánu mají možnost podat námitku, která oproti běžné připomínce občana musí být řádně projednána a musí na ni být odpovězeno. Občan může být zastupován více VZ, pokud se s totožní s věcnými připomínkami, které VZ předkládá.

Jmenování veřejného zástupce je vhodné,  až když je známa konečná podoba ÚP před veřejným projednáním. Protože v současné době ÚP je stále v pracovní formě (budou se zapracovávat námitky úřadů), věcně shodné připomínky budeme moci připravit později.

Budeme vás včas informovat.

Doporučujeme k nahlédnutí několik webových stránek, kde jsou popsány možnosti jak  se občan může do ÚP zapojit.
 
 
http://portal.gov.cz/portal/obcan/situace/101/108/3919.html
http://www.ucastverejnosti.cz/dokumenty/jak-se-zapojit-do-uzemniho-planovani.pdf  (pro nás část 4 – územní plán)
http://frankbold.org/poradna/kategorie/uzemni-planovani/rada/zastupce-verejnosti
http://www.uur.cz/images/8-stanoviska-a-metodiky/03-Prezkum-zmocneni-zastupce-verejnosti-1.pdf
 
 
 
 
 
 
 
facebook
twitter
google+
 

Aktuality


 
 
Reklama:   batohy Dakine   |   poznávací zájezdy   |   masáže   |   autobusová doprava   |   palety   |   koberce Milliken   |   rolety   |   překlady