Kovohutě Mníšek obnovují provoz hliníkárny

Kovohutě Holding DT obnovuje provoz hliníkárny, tj tavicích pecí. Do ovzduší se budou vypouštět ty nejnebezpečnější látky vůbec - dioxiny PCDD, PCDF, PCB, PAU.

Majitelé Kovohutí již požádali o 8. změnu Integrovaného povolení.  

Stávající koalice na radnici má v programu hodně témat o životním prostředí? Co udělá s tímto?

K dispozici jsou dokumenty nejen ke změně integrovaného povolení.
 
 
 

Kovohutě Holding DT podaly žádost o 9. změnu Integrovaného povolení

Žádost o 8. změnu Integrovaného povolení byla připomínkována ze strany města i ostatních zúčastněných v řádném řízení. Poté byla stažena zpět z řízení. Tento proces však nebyl řádně vypořádán ze strany Krajského úřadu. Někteří účastníci dostali oznámení o stažení po nabytí právní moci, někteří jako např. spolek Zdravý Mníšek vůbec.
 
V současné době je na pořadu dne "Žádost o 9. změnu integrovaného povolení" a její doplnění, jež spočívá ve vyjmutí  pozemků, které nemají souvislost se současným provozem zařízení. Vzhledem k chystané změně provozovatele zařízení chce převést žadatel pouze pozemky, které údajně s provozovaným zařízením souvisejí, a ostatní ponechat ve svém vlastnictví. Dopady, které může takový krok mít, jsou podrobněji popsány v kauze Bažantnice.
 
 
 
 
 
 
 
facebook
twitter
google+
 

Aktuality


 
 
Reklama:   batohy Dakine   |   poznávací zájezdy   |   masáže   |   autobusová doprava   |   palety   |   koberce Milliken   |   rolety   |   překlady