Dotace na průzkum kontaminace vodních zdrojů

 

Získali jsme dotaci na průzkum kontaminace vodních zdrojů

Mníšek pod Brdy, 24.7.2015 – Obyvatele Mníšku pod Brdy, kteří usilují o zdravé životní prostředí ve svém městě, podpořila Nadace VIA částkou 30 000 Kč. Díky tzv. Rychlému grantu, který získal spolek Zdravý Mníšek, budeme moci prověřit kvalitu a případný rozsah kontaminace spodních vod, zejména pak studní a vrtů, které slouží jako zdroj pitné a užitkové vody v oblasti za Kovohutěmi a Bažantnicí.
 
V oblasti zvané Bažantnice, 3 km od centra Mníšku pod Brdy, se na ploše zhruba 115 000 m2 nachází skládka odpadů z bývalého provozu Kovohutí. V březnu 2015 byla provedena hodnotící studie úrovně znečištění v bezprostředním okolí lokality, která potvrdila zasažení podzemních vod. Vzhledem k pohybu vody v puklinových systémech je důvodné podezření zasažení vzdálenějších objektů, tedy i obytných budov. Kontaminovaná voda je drénována také do Bojovského potoka a rybníka Sýkorník. Riziko je hodnoceno jako neakceptovatelné pro člověka a jeho zdraví.
 
„Plánujeme provést odběr vzorků zejména studničních vod a na základě následné analýzy stanovit rozsah kontaminace. Pokud již bude zasahovat do oblasti obydlených lokalit, iniciujeme opatření na ochranu zdraví občanů.
 
Z našeho pohledu je nutná zvýšená opatrnost při využívání podzemních zdrojů pitné i užitkové vody a informovanost. Proto počítáme i s následnou informační kampaní vedenou formou informačních letáků a přímých schůzek s obyvateli postižené lokality.
 
Výhodou Rychlých grantů je jejich dostupnost. O tom, kde peníze pomohou, rozhoduje hodnotící komise každý měsíc. Ze zkušenosti víme, že ve veřejných kauzách často záleží na rychlosti, s jakou jsou občané schopni zareagovat, upozorňuje na specifikum grantového programu Ondřej Šindelář z Nadace VIA.
 
Vážení přátelé,
pokud se vaše zdroje pitné vody nachází v právě výše uvedené lokalitě, prosíme o vaši spolupráci.  Kontaktujte nás v případě, že by existovalo důvodné podezření, že právě váš pozemek a vaše studna se nachází v oblasti potenciální kontaminace.  V tomto případě je potřebné se dohodnout na přístupu ke zdroji a odběrech vzorků.

 
Pro více informací kontaktujte:
Libuši Pechouškovou, Zdravý Mníšek,z.s.
tel. 602366337, email pechouskova@zdravy-mnisek.cz
 
Rychlé granty – příspěvky až do výše 30 000 Kč pro aktivní lidi, kteří hájí veřejný zájem v českých městech a obcích a potřebují upozornit či aktivně zareagovat na problematickou situaci v místě, kde žijí. Rychlé granty jsou součástí programu Města z jiného těsta - http://www.mestazjinehotesta.cz.
 
Nadace VIA od svého vzniku v roce 1997 podpořila více než 3 400 dobročinných projektů částkou téměř 275 milionů Kč. Řadí se tak mezi největší a nejaktivnější české nadace. Mezi hlavní témata nadace patří rozvoj komunitního života a občanské společnosti v ČR.
 
 
 
 
 
 
 
facebook
twitter
google+
 

Aktuality


 
 
Reklama:   batohy Dakine   |   poznávací zájezdy   |   masáže   |   autobusová doprava   |   palety   |   koberce Milliken   |   rolety   |   překlady