Sanační práce-odkaliště UVR, Mníšek pod Brdy

Naše obavy z nestandardních a netransparentních přístupů k ochraně životního prostředí a k zacházení s životním prostředím škodlivými látkami v areálu firmy ÚVR Mníšek pod Brdy dokládá informace, kterou jsme obdrželi od pracovníků Státního fondu životního prostředí ČR dne 28. 11. 2013.
Podle této informace bylo rozhodnuto o ukončení registrace projektu "Sanační práce-odkaliště UVR, Mníšek pod Brdy. Dotační projekty na sanační práce ekologických zátěží jsou povětšinou zastaveny z důvodu nedostatečné průkaznosti oprávněnosti zisku dotace.  Lze se tedy oprávněně domnívat, že část ekologické zátěže, na jejíž likvidaci měly být dotace z fondů EU použity, byla způsobena až po nabytí areálu žadatelem o dotace. Zřejmě neexistuje ani seriozní hodnocení stavu znečištění areálu v rámci privatizace a při prodeji areálu jeho nabyvateli. Tato netransparentnost v přístupu k ekologickým zátěžím a jiné další kauzy majitele areálu v rámci celé naší republiky nás nutí k obezřetnosti.
Dle našeho mínění by tato situace měla vést k tomu, že příslušné orgány životního prostředí budou požadovat po vlastníku areálu ÚVR odstranění ekologické zátěže na vlastní náklady.
Situaci budeme bedlivě sledovat. Dále budeme podnikat právní cestou kroky, které povedou k zastavení projektu MBÚ a k vyvození důsledků z dodatečného povolení již zrealizované stavby kotelny na LTO bez řádného stavebního povolení.
 
 
 
 
 
 
 
facebook
twitter
google+
 

Aktuality


 
 
Reklama:   batohy Dakine   |   poznávací zájezdy   |   masáže   |   autobusová doprava   |   palety   |   koberce Milliken   |   rolety   |   překlady