Otevřený dopis

Naše občanské sdružení obdrželo od společnosti UVR, a.s. dopis, který obsahuje popis provozu kotelny na LTO. Jako obvykle tato společnost prohlašuje, že vše je v naprostém pořádku a probíhá „čistou cestou“. V této věci uvádíme, že vítáme jakékoliv informace od investora, ovšem pokud by chtěl prokázat transparentnost svého jednání, rádi bychom od něj obdrželi odpovědi na následující otázky:


1. Jak je vůbec možné, že byla kotelna na LTO v areálu UVR postavena bez stavebního povolení? A především proč není napojena na zemní plyn, když areál tímto topným médiem disponuje, a navíc bylo všemi stranami akceptováno a doporučováno? Jste ochoten instalovat v kotelně takové zařízení, které by nepřetržitě monitorovalo používané palivo, a bylo k dispozici veřejné kontrole?

2. Hovoří se o tom, že dosud není znám „centrální zdroj“ vytápění areálu UVR, co si máme pod tímto pojmem představit, když to není kotelna na LTO?

3. Jaký je Váš záměr týkající se areálu ÚVR jako komplexu? Jaké objekty a technologická zařízení zde můžeme očekávat v horizontu 5ti let?  Jste ochoten předem informovat veřejnost o všech Vašich záměrech?

4.  Záměry v areálu nebyly posuzovány souhrnnou VELKOU EIA - tj. vyhodnocení vlivů na životní prostředí.  Jste ochoten podrobit veškeré projekty tomuto procesu? 

5. Pokud má být v budoucnu plánovaná MBÚ povolena, jaké nabídnete veřejnosti záruky, že zde bude zpracováván odpad pouze z mníšeckého regionu a nikoliv z jiných krajů, či dokonce ze zahraničí? Jste ochoten poskytnout smluvně a závazně tuto garanci mikroregionu?

6. Starosta opakovaně argumentuje významným ekonomickým přínosem MBÚ pro rozpočet města. Předložená smlouva ovšem byla před rokem zastupitelstvem odmítnuta. Existuje nějaký nový dokument, který by prokazatelně dokládal tento přínos?

Přáním našeho sdružení je, aby obyvatelé Mníšku, nejenom vedení města, byli řádně informováni o veškerých plánovaných záměrech, které se jich bytostně dotýkají, a to vždy v dostatečném předstihu, aby veškeré obavy byly hodnověrným způsobem včas vyvráceny.
 

Občanské sdružení Zdravý Mníšek

 
 
 
 
 
 
 
facebook
twitter
google+
 

Aktuality


 
 
Reklama:   batohy Dakine   |   poznávací zájezdy   |   masáže   |   autobusová doprava   |   palety   |   koberce Milliken   |   rolety   |   překlady