Reakce na Čistou cestu 1/2014

 

Reakce na Čistou cestu 1/2014

Reakce občanského sdružení Zdravý Mníšek na poslední vydání magazínu „Čistou cestou“:
Majitelům společností UVR, a.s. a PURUM Kraft, a.s. jsme položili několik otázek, odpovědi však bohužel nelze považovat za dostatečné, úplné a nezavádějící, proto cítíme potřebu na ně dále reagovat, nechť si každý udělá obrázek sám. Odpovědi investora však bohužel vyvolávají spíše další nezodpovězené otázky.

K odpovědi č. 1) Tvrdíte, že palivo LTO je stejně ekologické jako zemní plyn, myslíte to opravdu vážně a o jaké studie svůj názor opíráte? Učíte tuto teorii i mládež ve Vašem školícím středisku? Dostala Vaše společnost za zbudování stavby bez předchozího stavebního povolení nějakou pokutu? Např. paní Helena Vondráčková dostala v minulosti pokutu 10 tis. za stavbu přístřešku na auto od stejného stavebního úřadu.

K odpovědi č. 2) O uhelné kotelně (spalovacím zařízení) bylo v minulosti řečeno mnoho, bohužel z Vaší strany málo – co znamená pojem „doposud není plánován“ a slovo „pozastaven“ – co bude tedy s uhelnou kotelnou dál? Je ještě něco, co občané Mníšku nevědí ohledně uhelné kotelny? Bude komín zbourán?

K odpovědi č. 3) Stavební povolení na MBÚ žádné parametry toho, odkud bude odpad dovážen, nestanoví, z které pasáže stavebního povolení tak usuzujete? Jelikož rozhodnutí stavebního úřadu nestanoví žádná kritéria pro to, jaký odpad má být zpracováván, je bohužel plně na libovůli investora,  odkud a jaký odpad doveze, toto bylo také podstatou našich námitek v předchozím řízení.

K odpovědi č. 4) Kdy a jakým způsobem jste ve svém magazínu informovali o tom, že na území města plánuje společnost PURUM s.r.o. vybudovat obří Středisko na zpracování nebezpečných odpadů? Jak jste tento záměr dopředu projednali s veřejností? Odkažte prosím na číslo magazínu „ČISTOU CESTOU“, v němž byl tento projekt veřejnosti předem oznámen.

K odpovědi č. 5) Na projekt MBÚ byla zpracována pouze tzv. malá EIA, protože z posouzení byla vyčleněna linka na zpracování nebezpečných odpadů. Středisko na zpracování nebezpečných odpadů je z Vaší strany následně projednáváno až v roce 2014 a odděleně od MBÚ (postupujete tedy tzv. salámovou metodou), oba záměry byly rozděleny do dvou, aby nemusel projít jeden záměr společným procesem tzv. velká EIA, což se jeví jako účelové. Jak mají občané na základě uvedeného postupu z Vaší strany věřit tomu, že jdete skutečně „ČISTOU CESTOU“?

K odpovědi č. 6) Bohužel se potvrdily naše obavy, že jde jen o ústní příslib a žádné písemné závazky mezi městem a Vámi vlastněnými společnostmi neexistují, tudíž žádné písemné záruky nejsou. Děkujeme za tuto informaci.
 
Některé informace uvádíme na pravou míru:
K Vámi uváděným skutečnostem ve Vašem letáku musíme navíc upřesnit, že pan Hreha, ani paní Brzorádová nemají s naším občanským sdružením nic společného.
K panu Ptáčkovi, který je zmiňován v magazínu Čistou cestou, se nám podařilo zjistit, že tento pán není občanem Mníšku pod Brdy, ale zato jeho manželka pracuje na městském úřadě, dáváme skutečným občanům Mníšku pod Brdy na zvážení, zda jej lze považovat za objektivního občana.

Reakce na oznámení pana Daniela Krafta, že uvažuje o vstupu do komunální politiky:
V posledním vydání magazínu "Čistou Cestou" D. Kraft koketuje s myšlenkou, že by se z něho stal komunální politik. V tuto chvíli nevíme, zda má v úmyslu vstoupit do komunální politiky na území města Mníšek pod Brdy, pokud by tomu tak bylo, je jistě žádoucí, že mu osud našeho města není lhostejný, zároveň ale doufáme, že by byl veden pouze snahou zlepšit život lidí ve městě a nikoliv důslednějším a efektivnějším prosazováním svých podnikatelských zájmů na území města z pozice komunálního politika. Vzhledem k tomu, že D. Kraft však v Mníšku pod Brdy s rodinou nebydlí, není příliš pravděpodobné, že by jeho vysněným politickým cílem byl právě Mníšek pod Brdy. Pokud bychom však měli uvěřit, že to s obyvateli Mníšku myslí upřímně a chce výhradně prospěch obyvatel Mníšku, pak by měl do Mníšku skutečně přestěhovat i se svojí rodinou, rádi ho mezi námi uvítáme. Jedině pak by bylo možné uvěřit, že jeho "továrna na odpadky", je skutečně nezávadná svému okolí. Velcí podnikatelé totiž vždy stavěli své domy vedle svých továren, pak teprve lidé mohli věřit, že jejich podnikání není svému okolí nebezpečné.
V magazínu "Čistou cestou" se opakovaně objevuje informace o tom, že sídlo společnosti PURUM Kraft, a.s. bylo přesunuto do Mníšku pod Brdy, bohužel zjevná nepravdivost této informace je patrná prostým nahlédnutím do obchodního rejstříku, firma totiž i přes opakované proklamace stále sídlí v Praze na Národní třídě. Pokud by své sídlo skutečně změnila a nezůstalo pouze u proklamací autorů časopisu "Čistou cestou", pak by tato skutečnost mohla být možná zajímavá i z hlediska daňových výnosů pro naše městečko pod Skalkou a nehovořilo by se pouze o virtuálních závazcích.
 
 
 
 
 
 
 
facebook
twitter
google+
 

Aktuality


 
 
Reklama:   batohy Dakine   |   poznávací zájezdy   |   masáže   |   autobusová doprava   |   palety   |   koberce Milliken   |   rolety   |   překlady