22.05.2013 21:51:37 Pavel Jeřábek
Pro Ivanu. Jsem jen člen ZM, takže vycházím z prohlášení ZM (je někde na stránkách). A to, že se bude snažit legální cestou zapojit do povolení na MBÚ (ZM je účastníkem řízení). V této chvíli je zřejmě možnost jen podání odvolání z přesně daných důvodů, protože stavební povolení bylo vydáno v pondělí před referendem. Ta odvolání musí zpracovat odborníci apod. Laik již může jen tiše přihlížet a přát si, aby vše probíhalo v rámci možností slušně. Jenže na jedné straně jsou peníze pro radnici, respektive město, na druhé straně podnikatelský zájem a na třetí občané. Přestože lidé na radnici jsou občané, stejně jako podnikatelé a zaměstnanci firmy, tak na druhé straně občané zas potřebují radnici, respektive slušnou veřejnou správu a práci. A také daně z podnikatelské činnosti. Toto vyladit s ohledem na MBÚ bude asi tvrdý oříšek, protože ne vždy peníze jsou to nejdůležitější čeho si mnozí občané váží. Jsem rád, že zde na stránkách ZM se objevila tisková zpráva Hnutí Duha. Zajímavé čtení.
22.05.2013 13:32:04 Ivana K.
Moc děkuji, výsledky jsem hledala, ale neviděla. Ted´už je mi to jasné. Mohu Vás ještě poprosit o informaci, jak to tedy ted´ bude dál, když je referendum prohlášené za neplatné?
22.05.2013 09:48:28 Pavel Jeřábek
Pro Ivanu. Výsledka hlasování jsou jak na hlavní stránce ZM - musíte si to odkliknou. A hlavně na www.mnisek.cz. Ve své podstatě - referendum je neplatné - scházelo několik procent, ale zas na druhou stranu veřejnost která k referendu přišla nesouhlasí ani s jednou provozovnou. Nicméně - zkoušejte se občas podávat na web Mníšku. Na zápisy ze zasedání zastupitelů, jednání Rady Mníšku, za úřední desku apod. Je to tam vyvěšeno pro nás, tak to využívejme. Dělá to velmi málo lidí, ale občas se tam člověk dozví co se v Mníšku děje, jak kteří zastupitelé nás zastupují (za chvíli budou volby, tak není naškodu mít nějaký přehled o zastupitelích jak pracují (asi mne za tyto slova nebudou mít radi. Jsou tam veřejné vyhlášky třeba k liniovým stavbám, zahajovaná stavební a územní řízení a taky to důležité - programy akcí v Mníšku
21.05.2013 11:46:54 Ivana K.
Dobrý den, chtěla jsem se zeptat, kdy budou známé výsledky referenda o MBÚ. Předem děkuji za zprávu. S pozdravem Ivana K.
13.05.2013 23:38:29 Pavel Jeřábek
Pokud mi to neuteklo, tak dosud se mluví jen o tom, že existuje smlouva na odběr lehké fraxe (do cementáren, výtopen apod.. Ale nějak uniká, kam s těžkou fraxí, tedy kompostem, který je produktem, ve kterém se nepravidelně kumulují jedovaté látky z odpadu, který vyhazujeme do popelnic. Pokud se uvádí, že tento kompost není vhodný ani na zakrytí komunální skládky, tak je zřejmě natolik toxický, že bude muset být uložen jako nebezpečný odpad. Uložení NO je poměrně drahé a kdo potom ponese náklady za jeho uložení. Provozovatel MBÚ a nebo se to přesune na obce v rámci poplatků za složení odpadu do MBÚ? Možná je toto hloupost, ale tržní prostředí nezřídka na smlouvy nehledí.
13.05.2013 23:02:22 Herotová
Dobrý den paní Cihlová, děkujeme Vám za dotaz a za zájem o problematiku odpadové politiky Mníšku. V článku 7.2. se uvádí, že sjednané ceny jsou platné po celou dobu trvání smlouvy, mimo změny provedené na základě závazných právních předpisů. Tato doložka je běžná u všech déle trvajících smluv, neboť žádná ze stran nemůže vědět, jaké DPH a zákonné poplatky budou za 10 let. Jedním ze zákonných poplatků je i poplatek za skládkování. Výše tohoto poplatku se bude pohybovat tak, jak se bude vyvíjet situace na skládkách. Vzhledem k tomu, že kraj plánuje do r. 2017 postavit spalovnu pro celý kraj, nepředpokládáme, její zvýšení. V této souvislosti si Vás dovoluji odkázat na zápis z lednového semináře Stř. kraje. V každém případě, podle článku 7. 2., nedojde ke zvýšení ceny za poskytované služby, když tu nebude stát MBÚ (existence MBÚ na výši ceny nemá žádný vliv) nebo pokud to některou ze smluvních stran (představitelů města nebo firmy KOMWAG) napadne. Naše tvrzení je tedy korektní.
13.05.2013 13:50:36 Pechoušková Libuše
Mě jako občanu bydlícího v Mníšku již 13 let, nejvíce vadí že v tak důležitých věcech, jako je dopad na životní prostředí v našem městě a okolí a dopad na kvalitu bydlení na mnoho let , rozhoduje bez veřejného konsenzu a vědomí, pár jedinců. Celá věc vstoupila ve známost až ve chvíli, když se začínali organizovat a ozývat řadoví občané a do té doby se tu vše peklo pod pokličkou. Na otázku pana Píchy i ostatně vaší by měla odpovědět především rada města a pan starosta. A pokud stavební úřad vydá kladné rozhodnutí i třeba s připomínkami, tak v současné chvíli by určitě nebylo zcela v souladu s příslušnými zákony. Zdravím Pechoušková. Prosím čtěte odspodu
13.05.2013 13:49:22 Pechoušková Libuše
Nestalo se tak ani ve chvíli, kdy bylo stavební řízení pozastaveno. Stavební řízení bylo do doby svého pozastavení vedeno ne zcela v souladu se stavebním zákonem a to zástupci města věděli též.Myslím, že další rozpory toto řízení provázejí i v těchto chvílích a naše sdružení v těchto věcech již koná. Stavební úřad by měl být nezávislým orgánem, který ctí zákony a bez ohledu na vlivy zvenčí se jimi řídí. Jaká rozhodnutí učiní je pouze v jeho kompetenci a pokud učiní v rozporu se zákony, je další cestou případné soudní řízení.
13.05.2013 13:47:41 Pechoušková Libuše
Námitky ostatních účastníků řízení , mezi které ovšem patří i město.V rámci tohoto procesu mělo i město připomínky, které dosud investor nesplnil beze zbytku. Na jednání zastupitelstva dne 20.12.2012 bylo radě města a panu starostovi uloženo, aby nepodepisoval žádné smlouvy, souhlasy,rozhodnutí a jiné právní úkony, které by umožňovaly či podporovaly výstavbu MBÚ do doby závěrů komise atd. viz. zápis. Přesto pan starosta dne 28.1.2013 zaslal dopis zástupci investora s oznámením o tom, že proběhla rada dne 12.12.2012, tedy ještě před jednáním zastupitelstva a bylo přijato usnesení o tom, že rada města souhlasí s předloženou projektovou dokumentací . Součástí tohoto dopisu byl i výčet připomínek a komentářů k projektu. S ohledem na zasedání zastupitelstva a jeho závěry bych předpokládala, že tento dopis bude odeslán opravdu nejdříve po dalším projednání výsledků předložených komisí a vedení města se do té doby zdrží jakýchkoliv kladných aktivit ve vztahu k projektu MBÚ. Nestalo se tak.
13.05.2013 13:46:25 Pechoušková Libuše
Dobrý den, pane Jirasi.Předesílám,že nejsem právník a tudíž nemohu komentovat Váš dotaz na případné žaloby ze strany investora MBÚ. Pokud je mi známo a byla jsem členkou komise ustanovenou zastupitelstvem města, žádný závazek město nemá. Vždy bylo prohlašováno, že proces probíhající kolem stavebního úřadu je procesem nezávislým a řídí se pouze stavebním zákonem, s přihlédnutím na připomínky vyplývající z procesu zjišťovacího řízení, které probíhalo podle §7 zákona 100/2001 Sb.
Přidat příspěvek
facebook
twitter
google+
 

Aktuality


 
 
Reklama:   batohy Dakine   |   poznávací zájezdy   |   masáže   |   autobusová doprava   |   palety   |   koberce Milliken   |   rolety   |   překlady